top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 
Det er nu muligt at få gratis indregulering og fejlfinding på fjernvarmeanlæg.
Kontakt nedenstående VVS montør.


Besøgs- og Eftersynsrapport
MERE OM MOTIVATIONSTARIFFEN
Bestyrelsen for henholdsvis Rønde Fjernvarme og Thorsager Fjernvarmeværk har i det forløbne år arbejdet med problematikken omkring for høje returtemperaturer, som er medvirkende til, at tabet i ledningsnettet er større end nødvendigt.
Hovedformålet med motivationstariffen er at lave et afregningssystem, hvor man præmierer de forbrugere, der anvender/indstiller deres varmeanlæg, så den gennemsnitlige returtemperatur på fjernvarmevandet bliver lavere end forventet.
Modsat vil der være et tillæg til den variable varmepris hos de forbrugere, der ikke har sørget for at varmeanlægget fungerer korrekt og derved sender fjernvarmevandet tilbage med en for høj gennemsnitlig returtemperatur.
Bestyrelserne har besluttet at man fra februar 2011 vil påbegynde en omprogrammering af alle fjernvarmemålere så de kan registrere en gennemsnitlig fremløbs - og returtemperatur. Omprogrammeringen vil blive gennemført på alle målere, startende med de forbrugere der har haft den dårligste afkøling i de seneste år.
Forventet returtemperatur for et vel indreguleret - og vel dimensioneret anlæg:
 Fremløbstemperatur
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 Forv. Returløbstemp.
35
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31
30,5
30
 Fremløbstemperatur
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
80
 Forv. Returløbstemp.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Kort fortalt betyder motivationstariffen, at hvis forbrugeren har en gennemsnitlig returtemperatur der er lavere end den foreskrevne returtemperatur, vil dette give anledning til et fradrag i den variable pris på 1 % pr. grad.
Såfremt forbrugerens varmeanlæg har en gennemsnitlig returtemperatur der ligger højere end den i ovenstående skema + 7 grader C. , opnås et tillæg i den variable pris på 1 % pr. grad.
Ind imellem er et såkaldt neutral område. +7 grader C.
 
Fra 1/7 - 2013 vil motivationstariffen blive fuldt medregnet.
Motivationstariffen har via andre varmeværker været drøftet med Energitilsynet, som på det foreliggende grundlag ikke havde bemærkninger til denne.
Hvis års afregningen viser at varmeanlægget ikke opfylder de mål, som er opstillet i ovenstående tabel, er det en god ide at kontakte en VVS-installatør for indregulering og evt. ændring af varmeanlægget. Hermed opnås lavere returtemperatur og lavere varmeregning.
Rønde Fjernvarme kan, i samarbejde med specialuddannede vvs montører, tilbyde gennemgang og indregulering af fjernvarmeinstallationen for 250,- 
 
I forbindelse med omprogrammering af målerne, er der afleveret detaljeret informations-materiale omhandlende ovenstående.
 
AKTUELT
Antal forbrugere

Pr. 31.12.2017: 1603 
Driftsforstyrrelser

Der er mandag den 10. september 2018 fra kl. 8.00 til fredag den 14. september 2018 være lukket for varmen ved Vagtelvej i Rønde pga. rørføring til nyt byggeri.

Forbrugersiden
  • Målerinformation
  • Meld flytning

Job

Her finder du aktuelle jobopslag fra Rønde Fjernvarme

Der er ingen ledige stillinger i øjeblikket  
Copyright © Rønde Fjernvarme - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System.


HTML5 | CSS3