Nyheder

Antal forbrugere

1.708 forbrugere pr. 31. december 2019    

Motivationstariffen

Motivationstariffen hæves fra 1% til 2% fra 1. juli 2018