Nyheder

Service af fjernvarmemålere

Vi er i øjeblikket i gang med at udføre en opgradering af vores målere. Magnus er ansat til at hjælpe os med denne opgave og han vil eventuelt komme o…

Antal forbrugere

1.708 forbrugere pr. 31. december 2019    

Motivationstariffen

Motivationstariffen hæves fra 1% til 2% fra 1. juli 2018