Nyheder

Motivationstariffen

Motivationstariffen hæves fra 1% til 2% fra 1. juli 2018

Antal forbrugere

1.773 forbrugere pr. 31. december 2020