Nyheder

Varmeprisen 2023

Selvom Rønde Fjernvarme arbejder ihærdigt på at levere varmen så billigt som muligt, kan vi desværre ikke undgå en prisstigning i 2023. Det betyder, a…

Varmeprisen 2022

Rønde fjernvarme fastholder varmeprisen i 2022

Kommunikation med vores forbrugere

Kommunikation via mail og SMS med forbrugerne - Ændring i almindelige bestemmelser punkt 1.5 I henhold til EU-reglerne er Rønde Fjernvarme forpligtet…

Motivationstariffen

Motivationstariffen hæves fra 1% til 2% fra 1. juli 2018

Antal forbrugere

1.865 forbrugere pr. 30. September 2022