Vision - overordnede mål

Fjernvarmeværkets bestyrelse har på bestyrelsesmødet d. 02.05.2019 godkendt vision og overordnede mål

DOWNLOAD
Vision og overordnet målsætning