Vision - overordnede mål

Fjernvarmeværkets bestyrelse har på bestyrelsesmødet d. 11.10.2018 godkendt vision og overordnede mål

DOWNLOAD
Vision og overordnet målsætning