Rensning af snavssamler

Hvis der opstår problemer med, at der ikke er tilstrækkelig varme og varmt vand, særligt ved gennemstrømningsvandvarmer, kan det skyldes, at snavssamleren på fjernvarmeforsyningen er tilstoppet.

En tilstoppet snavssamler hindrer gennemstrømningen af fjernvarmevandet som skal overføre varmen til opvarmning af det varme brugsvand samtidig med at vandet bruges.

Ofte kan problemet afhjælpes ved at rense snavssamleren, se vejledning

Husk hvis du er usikker på hvordan rensningen af snavssamler udføres, så kontakt et VVS-firma