Oktober 2006

Rønde Fjernvarme a.m.b.a. flyttede i 1987 varmeværket fra Birkevej til den nuværende adresse på Skrejrupvej. Ved samme lejlighed overgik man til at bruge halm som hoved brændselskilde med olie som nød reserve. Som for mange andre fjernvarmeværker i samme situation, var det en dyr overgang med en så stor investering og med forholdsvis få forbrugere.


Rønde er som bekendt vokset eksplosivt i de seneste 10 år og sammen med byrådets beslutning om tilslutningspligt er resultatet blevet et særdeles godt fungerende fjernvarmeanlæg med en varmepris, som er absolut konkurrencedygtig. Rønde Fjernvarmeværk har nu 1250 forbrugere tilsluttet.

Den seneste store investering med udskiftning af kedel, bygning af akkumulatortank og stort nyt halmlager, indviet i 2005, gør at Rønde Fjernvarme a.m.b.a. nu er fremtidssikret med et anlæg, som lever op til strenge miljøkrav, både med hensyn til forurening, energiressourcer og arbejdsmiljø.
Hele anlægget er neutralt for CO2 udledning.

Herunder nogle billeder, som viser produktionsgangen på værket

Halmen modtages fra landmanden          
- hver balle vejer ca. 500 kg  

Halmballerne stables nu i den store hal, som kan rumme ca. 1200 baller - som dækker ca. 3 ugers forbrug

Halmballerne køres herefter til "fødegangen", hvor en kran automatisk fra 4 baner løfter ballerne over til halmfyret.

Halmen placeres i den forreste del af halmfyret, hvor ballerne rives op inden de skubbes ind i fyret.

Her den nye kedel, som er på 6,3     mwh

Den fuldstændige forbrænding set gennem skueglas på toppen af kedlen.

En meget vigtig del er filtersystemet, som renser røgen for støv, sod og andre skadelige partikler. 

Bemærk "røgen" Hvis man ikke ved det, er det ikke til at se, at kedlen kører

Tanken her rummer 1000 m3 fjernvarmevand og er både til hjælp ved spidsbelastninger og ved sommerperioder
med lille forbrug, hvor kedlen så automatisk "slukker".

Her forlader varmen så værket gennem varmeveksleranlægget, som samtidig adskiller kedelvandet med vandet
i nettet til forbrugerne.