Rønde Fjernvarme a.m.b.a.

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Overvejer du at få fjernvarme?

Tænker du på at skifte til fjernvarme, så ring til værket - Driftleder Torben Olsen tlf. 40515939 eller til kontoret tlf. 22668410.
Du vil her blive orienteret om detaljerne for tilslutning og tegningsmateriale og du vil kunne få et uforpligtende tilbud.

Service af fjernvarmemålere

Vi er i øjeblikket i gang med at udføre en opgradering af vores målere. Magnus er ansat til at hjælpe os med denne opgave og han vil eventuelt komm...

Kommunikation med vores forbrugere

Kommunikation via mail og SMS med forbrugerne - Ændring i almindelige bestemmelser punkt 1.5 I henhold til EU-reglerne er Rønde Fjernvarme forpligt...

Motivationstariffen

Motivationstariffen hæves fra 1% til 2% fra 1. juli 2018

Antal forbrugere

1.773 forbrugere pr. 31. december 2020    

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmeld dig her

Ændring i Almindelige bestemmeler

I henhold til EU-reglerne er Rønde Fjernvarme forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020

Læs mere her