Sådan beregner vi motivationstariffen

Hvis dit varmeanlæg har en fremløbstemperatur på 650C eller derover:

  • Du får 2% i besparelse af forbrugsbidraget for hver 10C, returløbstemperaturen er under 300C.
  • Du mærker ingen ændring, hvis returløbstemperaturen ligger mellem 300C og 370C.
  • Du betaler 2% i tillæg af forbrugsbidraget for hver 10C, returløbstemperaturen er over 370C.

Hvis varmeanlægget har en fremløbstemperatur under 650C, bliver grænserne for fradrag og tillæg 1/20C højere for hver 10C, fremløbstemperaturen falder.

Besparelser eller tillæg

Her vises fire eksempler på, hvordan den nye tarif har indflydelse på varmeregningen.

Illustrationerne viser, hvor store mængder fjernvarmevand et almindeligt parcelhus med et årsvarmeforbrug på 18 MWh skal bruge ved forskellige returløbstemperaturer - her illustreret med tankbiler. Store mængder fjernvarmevand betyder også større elforbrug til pumperne og større varmetab i ledningsnettet.