Observerer du grønt vand i drikke- eller brugsvandet bedes du kontakte Rønde Fjernvarme på tlf. 86371751 eller Rønde vandværk på Tlf 86 37 21 68 så vil vi undersøge sagen nærmere.
 

Generelt omkring grønt vand

Grønt vand i min hane – hvad nu?

Hvis det varme vand i din vandhane bliver grønt, har du en utæthed i varmespiralen i din varmtvandsbeholder / veksler. Dette vil kræve en reparation eller udskiftning. Så snart din varmeinstallation er repareret, vil sporstoffet ikke være i kontakt med vandet i din hane, og vandet vil igen blive klart.


I tilfælde af utætheder, kan du risikere at dit vasketøj bliver farvet grønt. Problemet er dog let løst: den grønne farve vaskes nemt ud af tøjet igen med almindeligt koldt vand. Se evt punktet om det grønne sporstof længere nede på denne side.Vi anbefaler, at du kontakter flere vvs-installatører, for at få den bedste pris på en ny varmtvandsbeholder / veksler eller reparation af din gamle beholder/veksler.

 


Grønt sporstof hjælper dig til at spare penge
Fjernvarmevand er ikke bare almindeligt vand, men derimod behandlet, ilt-frit vand. Hver liter vand vi mister i fjernvarmesystemet, skal erstattes af en ny liter, dyrt behandlet vand. Som fjernvarmebruger har du derfor ekstraudgifter ved utætheder i varmtvandsbeholderen / veksleren – enten i form af øget vandforbrug eller en dårlig udnyttelse af fjernvarmen.

Det grønne sporstof synliggør, om der er lækager i din varmtvandsbeholder / veksler. Lækager, som man ellers ikke ville kunne se. Når vi hjælper til at nedbringe antallet af utætheder, vil det således være til gavn for både fjernvarmenettet, miljøet og vores kunders pengepung, samt ikke mindst varmt vand kvaliteten hos dem, som i dag har utætheder.

 

 

Hvorfor har vi tilsat sporstof til vandet?
Hvis der er lækager i varmtvandsbeholderen / veksleren eller fjernvarmesystemet, giver det dig, som kunde, en dårlig udnyttelse af fjernvarmen samt en dårligere varmt vand kvalitet. Utætheder i fjernvarmenettet er med til at øge vand- og varmetabet i fjernvarmenettet. Alt sammen noget, som mindsker optimeringen af fjernvarmenettet. Vi kan aldrig helt undgå lækager, hverken på rør eller i vores kunders varmeanlæg. Men hvis vi kan nedbringe antallet af utætheder, vil det være til gavn for både fjernvarmenettet, miljøet og pengepungen.

 

 


Kontrollér din varmtvandsbeholder for utætheder
Det er en rigtig god idé, at du regelmæssigt kontrollerer din varmtvandsbeholder / veksler og det er heldigvis nemt.


Den mest sikre måde at kontrollere varmespiralen i varmtvandsbeholderen / veksler er ved at:

  • Lukke for hovedventilen til det kolde brugsvand (eller lukke af for tilførsel af koldt vand til varmtvandsbeholderen).
  • Dernæst tænde for det varme vand på det fjerneste (øverste) aftapningssted. Hvis trykket ikke forsvinder, og der kommer vand ud af hanen, skyldes det, at der er en utæthed i din varmtvandsbeholder / veksler, eller at afspærringsventilen er utæt.

 


Det grønne sporstof
Det grønne sporstof hedder Uranin og er helt ufarligt i de små mængder, som vi tilsætter til fjernvarmenettet. Det kan altså hverken gøre skade på mennesker, dyr eller installationer.
Når sporstoffet nedbrydes, sker det uden fare for miljøet.
Vi tilsætter løbende sporstoffet til fjernvarmenettet. Således vil vandet heri altid bibeholde den grønne farve, som gør det let finde utæthederne. Dog vil dit drikkevand fra hanen ikke være i kontant med stoffet, når du har fået repareret din installation.