Antal forbrugere

24. november 2018

1.773 forbrugere pr. 31. december 2020