Antal forbrugere

5. maj 2021

1.773 forbrugere pr. 31. december 2020