Antal forbrugere

5. maj 2021

1.865 forbrugere pr. 30. September 2022