Antal forbrugere

24. november 2018

1.708 forbrugere pr. 31. december 2019