Kommunikation med vores forbrugere

8. november 2021

Kommunikation via mail og SMS med forbrugerne - Ændring i almindelige bestemmelser punkt 1.5

I henhold til EU-reglerne er Rønde Fjernvarme forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Dette betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde.

Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker Rønde Fjernvarme at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres Rønde Fjernvarmes almindelige bestemmelser punkt 1.5. pr. 01. februar 2022.

Første udsendelse bliver med årsopgørelse 2021 primo februar 2022.